5ส.ต้านภัยโควิด-19และฝุ่นควัน

5ส.ต้านภัยโควิด-19และฝุ่นควัน

ในวันที่ 19มีนาคม2563 ตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาด เช็ดถูฝุ่นควันตามทางเดิน ระเบียง บริเวณต่างๆ