5ส.ต้านภัยโควิด-19

ในวันที่10 เมษายน 2563

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายโควิด-19

ในส่วนของกิจกรรมได้ร่วมกันล้างทำความสะอาด เช็ดแอลกอฮอล์ บริเวณจุดคัดกรองผู้ป่วย

ตามทางเดิน ระเบียงและบริเวณใกล้เคียงในโรงพยาบาล