ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด