ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลพญาเม็งราย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้