ประกาศขายทรัพย์สินทอดตลาด(พัสดุ) โรงพยาบาลพญาเม็งราย

ประกาศขายทรัพย์สินทอดตลาด(พัสดุ) โรงพยาบาลพญาเม็งราย จำนวน 37 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
กำหนดดูพัสดุ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00น.
กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00น.
ณ โรงพยาบาลพญาเม็งราย