ต้อนรับคณะนิเทศงานประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงาน HA

17 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลพญาเม็งราย ยินดีต้อนรับคณะนิเทศงานประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงาน HA ด้วยความยินดียิ่ง