โรงทานในงานทอดกฐิน ณ วัดห้วยปลากั้ง

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 แพทย์หญิงอัมพวัน ศรัครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย

นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมออกโรงทานในงานทอดกฐิน ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย