เปิดอาคารผู้ป่วยใน มอบ ออกซิเจน ไปป์ไลน์และห้องน้ำผู้ป่วยใน ให้กับโรงพยาบาลพญาเม็งราย

ท่านเจ้าคุณ “พระไพศาลประชาทร วิ.”(พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส)พร้อมคุณสมชาย วิชาญฤทธิกุล พร้อมครอบครัว มอบออกซิเจน ไปป์ไลน์และห้องน้ำผู้ป่วยใน ให้กับโรงพยาบาลพญาเม็งราย และเดินเยี่ยมผู้ป่วย.