รับคณะศึกษาดูงานศูนย์ยาเสพติดภาคเหนือ

โรงพยาบาลพญาเม็งราย รับคณะดูงานศูนย์ยาเสพติดภาคเหนือและคณะดูงานจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของ อำเภอพญาเม็งราย