พิธีรับมอบห้องสันทนาการ ณ อาคาร เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่8 ตุลาคม 2562 พิธีรับมอบห้องสันทนาการ ณ อาคาร เวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลพญาเม็งราย
มอบโดยคุณกฤตยา อุ่นสากล สนับสนุนโดย มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กใช้เสริมสร้างพัฒนาการ ทำกิจกรรมและพักผ่อน ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่เข้ามาใช้บริการต่อไป ..