พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) มอบเตียงลมสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงให้กับ โรงพยาบาลพญาเม็งราย

พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) มอบเตียงลมสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงให้กับ โรงพยาบาลพญาเม็งราย