โรงพยาบาลพญาเม็งราย

DHDC3

ศูนย์ข้อมูลอำเภอพญาเม็งราย

HDC

HDC จังหวัดเชียงราย

DATACENTER

ระบบงานโรงพยาบาล

Login เจ้าหน้าที่

ดูวันลา แจ้งความเสี่ยง

โปรแกรมความเสี่ยง

โปรแกรมความเสี่ยง

โปรแกรมบันทึกการประชุม

โปรแกรมบันทึกการประชุม

ระบบะตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

ระบบะตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

แจ้งซ่อม

โปรแกรมแจ้งซ่อม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและศักยภาพในการทำงาน

 

ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 1669 , 053-799033

.

 

.

กิจกรรมอื่นๆ

CLOSE
CLOSE